3 วัน / 2 คืน แพ็คเก็จ ที่ สยามเบย์ รีสอร์ท เกาะช้าง

บ้านสาครบุรี เเพ็คเก็จ

 • พัก 2 ท่าน / หลัง บ้านสาครบุรีบังกะโล
 • กิจกรรมดำน้ำดูประการังหมู่เกาะรัง
 • อาหารแสนอร่อย 6 มื้อ โดยมื้อเช้า บริการข้าวต้ม หรือ ABF ,กลางวัน บริการอาหาร 4 อย่าง และเย็น บริการอาหาร 6 อย่างรวมอาหารทะเล
 • พายเรือคายัคที่รีสอร์ทฟรี
 • อยู่ต่อ/เพิ่มจำนวนคืน เพียง 900 บาท/คืน/ท่าน (มิถุนายน-กันยายน : 700 บาท)

ราคาพิเศษ: 2950 บาท ( มิถุนายน-กันยายน: 2365 บาท )

ราคาต่อท่าน*

บ้านวิมานบุรี แพ็คเก็จ

 • พัก 4 ท่าน / หลัง บ้านวิมานบุรี
 • กิจกรรมดำน้ำดูประการังหมู่เกาะรัง
 • อาหารแสนอร่อย 6 มื้อ โดยมื้อเช้า บริการข้าวต้ม หรือ ABF ,กลางวัน บริการอาหาร 4 อย่าง และเย็น บริการอาหาร 6 อย่างรวมอาหารทะเล
 • พายเรือคายัคที่รีสอร์ทฟรี
 • อยู่ต่อ/เพิ่มจำนวนคืน เพียง 900 บาท/คืน/ท่าน (มิถุนายน-กันยายน : 700 บาท)

ราคาพิเศษ: 3025 บาท ( มิถุนายน-กันยายน: 2145 บาท )

ราคาต่อท่าน*

บ้านภูผาบุรี แพ็คเก็จ

 • พัก 4 ท่าน / หลัง บ้านภูผาบุรี
 • กิจกรรมดำน้ำดูประการัง หมู่เกาะรัง
 • อาหาร 6 มื้อ โดยมื้อเช้า บริการข้าวต้ม หรือ ABF , กลางวันบริการอาหาร 4 อย่าง และเย็น บริการอาหาร 6 อย่างรวมอาหารทะเล
 • พายเรือคายัคที่รีสอร์ทฟรี
 • อยู่ต่อ/เพิ่มจำนวนคืน เพียง 1000 บาท/คืน/ท่าน (มิถุนายน-กันยายน: 800 บาท)

ราคาพิเศษ: 2915 บาท (มิถุนายน-กันยายน: 2365 บาท)

ราคาต่อท่าน*

บ้านยงยุทธบุรี บังกะโล

 • พัก 2 ท่าน / หลัง บ้านยงยุทธหน้าหาดทราย
 • กิจกรรมดำน้ำดูประการังหมู่เกาะรัง
 • อาหาร 6 มื้อ โดย มื้อเช้า บริการช้าวต้ม หรือ ABF , กลางวัน บริการอาหาร 4 อย่าง และมื้อเย็น บริการอาหาร 6 อย่างรวมอาหารทะเล
 • พายเรือคายัคที่รีสอร์ทฟรี
 • อยู่ต่อ/เพิ่มจำนวนคืนเพียง 1700 บาท/คืน/ท่าน (มิถุนายน-กันยายน: 1200 บาท)

ราคาพิเศษ: 4345 บาท (มิถุนายน-กันยายน: 3245 บาท)

ราคาต่อท่าน*

บ้านสดใส ธานี

 • พัก 2 ท่าน / หลัง ที่บ้านสดใส ธานี
 • ดำน้ำดุประการัง หมู่เกาะรัง
 • บริการอาหาร 6 อย่าง โดยมื้อเช้าเป็นข้าวต้ม หรือ ABF ,มื้อกลางวันอาหาร 4 อย่าง และมื้อเย็นอาหาร 6 อย่าง
 • พายเรือคายัคฟรี
 • อยู่ต่อ/เพิ่มจำนวนคืนเพียง 1700 บาท/คืน/ท่าน (มิถุนายน-กันยายน: 1200 บาท)

ราคาพิเศษ : 3905 บาท (มิถุนายน-กันยายน: 3245 บาท)

ราคาต่อท่าน*

บ้านสดใส พู วิลล่า

 • พัก 2 ท่านในบ้านสดใส พู วิลล่า
 • ดำน้ำดูประการังหมู่เกาะรัง
 • อาหาร 6 มื้อ โดยมื้อเช้าบริการเป็นข้าวต้ม หรือ ABF ,มื้อกลางวันอาหาร 4 อย่าง และ อาหารเย็น 6 อย่างรวม BBQ ซีฟู้ด
 • พายเรือคายัคที่รีสอร์ทฟรี
 • อยู่ต่อ/เพิ่มจำนวนคืนเพียง 2500 บาท/คืน/ท่าน (มิถุนายน-กันยายน: 1500 บาท)

ราคาพิเศษ : 5885 บาท (มิถุนายน-กันยายน: 4455 บาท)

ราคาต่อท่าน*

- ในช่วงโลว์ซีซั่น หรือช่วงฤดูฝน ถ้าหากสภาพอากาศไม่อำนวยต่อ การดำน้ำนั้น ทัวร์ดำน้ำจะถูกเปลี่ยนเป็นทัวร์นั่งช้างแทน
- เด็กอายุ 4 - 9 ปี ชาร์จครึ่งราคาจากราคาปกติ
- ในช่วง เทศกาลสงกรานต์ และช่วงพีคซีซั่น ( 20 ธค - 20 มค. ) บวกเพิ่ม 550 บาท / แพ็คเก็จ และ 165 บาท / คืนสำหรับคืนที่เพิ่มจากเเพ็คเก็จปกติ
- ราคาเป็นไปตามที่แจ้งในแต่ละแพ็คเก็จเท่านั้น ไม่สามารถลดจำนวนคนได้
- ราคา, รายละเอียดแพ็คเก็จสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สยามเบย์ รีสอร์ท , หาดไก่แบ้, 100 หมู่ 4, เกาะช้าง, ตราด, 23170 ประเทศไทย.
สอบถามและทำการจอง : 08-7785-7695 • 087-026-5515 แฟ็กซ์ : 02-417-1948
อีเมล์ :