อากาศที่เกาะช้าง ประเทศไทย
Siam Bay Resort - Special Tour Packages
แพ็คเก็จทัวร์พิเศษ

3 วัน / 2 คืน แพ็คเก็จ ที่ สยามเบย์ รีสอร์ท เกาะช้าง

 • บ้านสาครบุรี เเพ็คเก็จ Sakorn Buri Sea Side Bungalows

  พัก 2 ท่าน / หลัง บ้านสาครบุรีบังกะโล
  กิจกรรมดำน้ำดูประการังหมู่เกาะรัง
  อาหารแสนอร่อย 6 มื้อ โดยมื้อเช้า บริการข้าวต้ม หรือ ABF ,กลางวัน บริการอาหาร 4 อย่าง และเย็น บริการอาหาร 6 อย่างรวมอาหารทะเล
  พายเรือคายัคที่รีสอร์ทฟรี
  อยู่ต่อ/เพิ่มจำนวนคืน เพียง 900 บาท/คืน/ท่าน (มิถุนายน-กันยายน : 700 บาท)

  ราคาพิเศษ: 3100 บาท
  มิถุนายน-กันยายน: 2500 บาท

  ราคาต่อท่าน*

 • แพ็คเก็จ บ้านภูผาบุรี 2 ท่าน Viman Buri Bay View Bungalows

  พัก 2 ท่าน / หลัง บ้านภูผาบุรี 2 ท่าน
  กิจกรรมดำน้ำดูประการังหมู่เกาะรัง
  อาหารแสนอร่อย 6 มื้อ โดยมื้อเช้า บริการข้าวต้ม หรือ ABF ,กลางวัน บริการอาหาร 4 อย่าง และเย็น บริการอาหาร 6 อย่างรวมอาหารทะเล
  พายเรือคายัคที่รีสอร์ทฟรี
  อยู่ต่อ/เพิ่มจำนวนคืน เพียง 1000 บาท/คืน/ท่าน (มิถุนายน-กันยายน : 800 บาท)

  ราคาพิเศษ: 3300 บาท
  มิถุนายน-กันยายน: 3100 บาท

  ราคาต่อท่าน*

 • แพ็คเก็จ บ้านภูผาบุรี 4 ท่าน Phu Pha Buri Hill side Family Bungalows

  พัก 4 ท่าน / หลัง บ้านภูผาบุรี
  กิจกรรมดำน้ำดูประการัง หมู่เกาะรัง
  อาหาร 6 มื้อ โดยมื้อเช้า บริการข้าวต้ม หรือ ABF , กลางวันบริการอาหาร 4 อย่าง และเย็น บริการอาหาร 6 อย่างรวมอาหารทะเล
  พายเรือคายัคที่รีสอร์ทฟรี
  อยู่ต่อ/เพิ่มจำนวนคืน เพียง 1000 บาท/คืน/ท่าน (มิถุนายน-กันยายน: 800 บาท)

  ราคาพิเศษ: 3100 บาท
  มิถุนายน-กันยายน: 2500 บาท

  ราคาต่อท่าน*

 • บ้านยงยุทธบุรี บังกะโล Baan Yong Yuth Buri Sea Front Bungalows

  พัก 2 ท่าน / หลัง บ้านยงยุทธบุรี ติดชายหาด
  กิจกรรมดำน้ำดูประการังหมู่เกาะรัง
  อาหาร 6 มื้อ โดย มื้อเช้า บริการช้าวต้ม หรือ ABF , กลางวัน บริการอาหาร 4 อย่าง และมื้อเย็น บริการอาหาร 6 อย่างรวมอาหารทะเล
  พายเรือคายัคที่รีสอร์ทฟรี
  อยู่ต่อ/เพิ่มจำนวนคืนเพียง 1700 บาท/คืน/ท่าน (มิถุนายน-กันยายน: 1200 บาท)

  ราคาพิเศษ: 4400 บาท
  มิถุนายน-กันยายน: 3300 บาท

  ราคาต่อท่าน*

 • บ้านสดใส ธานี The Baan Sod Sai Hillside Villas

  พัก 2 ท่าน / หลัง บ้านสดใส ธานี
  กิจกรรมดำน้ำดูประการังหมู่เกาะรัง
  อาหาร 6 มื้อ โดย มื้อเช้า บริการช้าวต้ม หรือ ABF , กลางวัน บริการอาหาร 4 อย่าง และมื้อเย็น บริการอาหาร 6 อย่างรวมอาหารทะเล
  พายเรือคายัคที่รีสอร์ทฟรี
  อยู่ต่อ/เพิ่มจำนวนคืนเพียง 1700 บาท/คืน/ท่าน (มิถุนายน-กันยายน: 1200 บาท)

  ราคาพิเศษ: 4100 บาท
  มิถุนายน-กันยายน: 3000 บาท

  ราคาต่อท่าน*

 • บ้านสดใส พู วิลล่า The Baan Sod Sai Hillside Villas

  พัก 2 ท่าน / หลัง บ้านสดใส พู วิลล่า
  กิจกรรมดำน้ำดูประการังหมู่เกาะรัง
  อาหาร 6 มื้อ โดย มื้อเช้า บริการช้าวต้ม หรือ ABF , กลางวัน บริการอาหาร 4 อย่าง และมื้อเย็น บริการอาหาร 6 อย่างรวมอาหารทะเล
  พายเรือคายัคที่รีสอร์ทฟรี
  อยู่ต่อ/เพิ่มจำนวนคืนเพียง 2500 บาท/คืน/ท่าน (มิถุนายน-กันยายน: 1500 บาท)

  ราคาพิเศษ: 5100 บาท
  มิถุนายน-กันยายน: 4000 บาท

  ราคาต่อท่าน*

 • ในช่วงโลว์ซีซั่น หรือช่วงฤดูฝน ถ้าหากสภาพอากาศไม่อำนวยต่อ การดำน้ำนั้น ทัวร์ดำน้ำจะถูกเปลี่ยนเป็นทัวร์นั่งช้างแทน
 • ราคาแพ็คเก็จสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 4 ขวบ ถึง 9 ขวบ ลด 50% จากราคาแพ็คเก็จปกติ
 • บวกเพิ่ม 600 บาท / แพ็คเก็จ และ 165 บาท / คืนสำหรับคืนเพิ่มเติม ในช่วง เทศกาลสงกรานต์ และช่วงพีค ซีซั่น ( 20 ธ.ค. - 6 ม.ค. )
 • ราคาเป็นไปตามที่แจ้งในแต่ละแพ็คเก็จเท่านั้น ไม่สามารถลดจำนวนคนได้ ราคารายละเอียดแพ็คเก็จสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • สำหรับลูกค้าแพ็คเก็จ กิจกรรมดำน้ำ จะมีค่าเข้าอุทยานหมู่เกาะรัง ชาวไทย 50 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาทค่ะ